Zalo

Kế Toán Trí Khuê: Chuyên Nghiệp - Tận Tâm - Uy Tín

Hotline: 0939 874 859 Email: ketoantrikhue@gmail.com

Trang chủ / dịch vụ kế toán thuế / Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Xác định thông tin thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Trước khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, cá nhân, tổ chức sẽ phải tìm hiểu, xác định, quyết định những thông tin cần thiết. 

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Trước khi tư vấn thành lập công ty cho khách hàng, kế toán Trí Khuê luôn tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan như: 

Về tên công ty

Tên công ty nên mang một ý nghĩa. Trước khi đặt tên công ty nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ý kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh. Không được đặt tên công ty theo các quy định cấm trong đặt tên doanh nghiệp. kế toán Trí Khuê luôn tư vấn cách đặt tên công ty đẹp, đúng pháp luật.

 

Về trụ sở của công ty

Trụ sở công ty phải có địa điểm rõ ràng, ở trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ trụ sở được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở của công ty TNHH 1 thành viên có thể có số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Về vốn điều lệ

Pháp luật không quy định vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là bao nhiêu. Vốn điều lệ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của công ty. Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định. Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải ký quỹ ngân hàng. Vì vậy, vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập phải lớn hơn mức vốn pháp định, lớn hơn mức ký quỹ. Mức vốn điều lệ của công ty cũng sẽ ảnh hưởng đến lệ phí môn bài phải nộp.
Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới được phép kinh doanh. Chẳng hạn như điều kiện về vốn, điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, có giấy phép kinh doanh,&hellip

 

Về thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH 1 thành viên có thể là một người hoặc nhiều người. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Về Điều lệ công ty

Điều lệ công ty sẽ quy định về các vấn đề của công ty mà cá nhân, tổ chức đã xác định. Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên có những nội dung chủ yếu sau: 

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ.
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. 
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý.
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. 
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Sau khi xác định những thông tin cần thiết, cá nhân, tổ chức sẽ soạn thảo hồ sơ. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

soạn thảo

&ndash Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên. Theo Phụ lục I-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

&ndash Điều lệ công ty.

&ndash Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân: 

&clubs Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

&clubs Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

Trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước. 

+ Trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

&ndash Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

&ndash Giấy ủy quyền và bản sao các giấy tờ chứng thực liên quan đến người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Chủ công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản mềm đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền cũng có thể thực hiện việc này. Hoặc kế toán Trí Khuê sẽ thay khách hàng nộp hồ sơ đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, chủ công ty hoặc người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật sẽ nộp hồ sơ bản cứng. Nộp trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trao giấy biên nhận.

Theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Bước 4: Công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên phải đăng bố cáo thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty.

Bước 5: Khắc dấu

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp, Công ty TNHH 1 thành viên tiến hành thủ tục khắc dấu. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Với nhiểu năm kinh nghiệm trong dịch vụ đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến quý khách hàng dịch vụ thành lập nhanh, uy tín, và hiệu quả!!!

 Hãy liên hệ ngay với Công Ty TNHH Kế ToánTrí Khuê để được tư vấn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp với mức chi phí "tốt" qua Hotline: 0989243439
Rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!

 

DANH MỤC SẢN PHẨM

*DỊCH VỤ CÙNG LĨNH VỰC

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Doanh Nghiệp

Trí Khuê là đơn vị uy tín với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Kế Toán Thuế chuyên nghiệp

Dịch Vụ Báo Cáo Thuế

Bạn đang cần báo cáo thuế chính xác và nhanh gọn? Hãy liên hệ ngay với Trí Khuê!

Dịch Vụ Kê Khai Thuế

Đau đầu vì nghiệp vụ kê khai thuế phức tạp? Đừng lo, Trí Khuê ở đây để giúp đỡ bạn!

Dịch Vụ Tư Vấn Thuế

Đừng bao giờ bỏ lỡ dịch vụ tư vấn thuế tận tâm và nhiệt tình nhất của Trí Khuê. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Ngành Sản Xuất

Bạn là doanh nghiệp sản xuất? Hãy để Trí Khuê giúp bạn với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Ngành Thương Mại

Bạn là doanh nghiệp thương mại? Để Trí Khuê giúp bạn với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp

Phân vân về sự chuyên nghiệp của Trí Khuê ư? Gọi ngay 0939874859 để được giải đáp!

Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Không còn đau đầu cuối kỳ vì báo cáo tài chính với dịch vụ chuyên nghiệp này của Trí Khuê!

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Điều kiện thành lập công ty được rất nhiều người quan tâm khi dự tính mở doanh nghiệp Mọi người thường tìm hiểu các điều kiện về tên công ty, địa chỉ công ty, vốn điều lệ, vốn pháp định, ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Hãy cùng kế toán Trí Khuê tham khảo qua bài viết sau đây nhé.

Cập Nhật Thông Tin Về Thuế

Trí Khuê - Nơi những thông tin về thuế và pháp luật luôn được cập nhật hàng ngày!

Công Ty TNHH Kế Toán Trí Khuê

Trí Khuê là đơn vị uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp như kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp. Đảm bảo quý khách sẽ hài lòng với sự chuyên nghiệp và uy tín của chúng tôi!

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Kế Toán Trí Khuê

Địa chỉ: Số 12 Đường Số 19, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0939 874 859

Email: ketoantrikhue@gmail.com

@ Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Kế Toán Trí Khuê | Designed by Trang vàng Việt Nam.