thông tin liên hệ
Ms. Hữu
Chuyên viên tư vấn - 0939 874 859

-

Chia sẻ lên:
Dịch vụ kế toán thuế ngành thương mại

Dịch vụ kế toán thuế ngành thương mại

Giá sản phẩm:
600.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

 

Dịch vụ kế toán nhóm ngành thương mại, dịch vụ
STT TỔNG SỐ HÓA ĐƠN (Đầu vào + đầu ra) /QUÝ PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG
(Đơn vị tính: đồng)
1 Không phát sinh 500.000
2 Từ 1 đến 6 hóa đơn 700.000
3 Từ 7 đến 10 hóa đơn 1.000.000
4 Trên 11 hóa đơn Tùy hoạt động kinh doanh thực tế, sẽ thỏa thuận mức giá hợp lý

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dịch vụ 0 đồng! ƯU ĐÃI LỚN! LOA LOA LOA
Dịch vụ 0 đồng! ƯU ĐÃI LỚN! LOA LOA LOA
Dịch vụ kế toán thuế ngành thương mại
Dịch vụ kế toán thuế ngành thương mại
Dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Dịch vụ Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ kế toán thu...
Dịch vụ báo cáo thuế
Dịch vụ báo cáo thuế
Dịch vụ kê khai thuế
Dịch vụ kê khai thuế
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn th...
Dịch vụ kế toán thuế ngành sản xuất
Dịch vụ kế toán thuế ngành sản xuất
cập nhật thông tin về thuế
cập nhật thông tin về thuế