Chia sẻ lên:
 

     
Công việc cụ thể khi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Dương của Trí Khuê:
  ·        Tư vấn việc sử dụng, bảo quản hóa đơn/chứng từ đầu vào – đầu ra hợp lý
  ·        Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn/chứng từ
  ·        Cân đối Giá trị gia tăng (đầu vào – đầu ra)
  ·        Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, bao gồm:
  o   Phiếu thu – chi phiếu nhập – xuất kho
  o   Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng
  o   Báo cáo tổng hợp tồn kho
  o   Lập các mẫu biểu như: bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng khấu hao TSCĐ,..theo quy định của pháp luật
  ·        Lập bảng lương và các mẫu biểu liên quan đến lao động
  ·        Lập và nộp các loại báo cáo thuế hàng quý như: báo cáo thuế GTGT, báo cáo  thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (nếu có)
  ·        Lập và nộp các loại báo cáo năm theo quy định như: Bộ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN
  ·        Lập và nộp các mẫu biểu do phòng Thống kê yêu cầu hàng năm
Cam kết trách nhiệm của dịch vụ kế toán Trí Khuê:
  ·        Chính xác: với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, các số liệu mà doanh nghiệp cung cấp sẽ được xử lý chính xác nhất, theo đúng các quy định của pháp luật.
  ·        Kịp thời: mọi số liệu sẽ được xử lý nhanh chóng, kịp thời. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thời hạn nộp tờ khai.
  ·        Bảo mật: mọi thông tin của doanh nghiệp sẽ được bảo mật tối đa. Kể cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói đã chấm dứt.
  ·        Tận tâm: không chỉ thực hiện dịch vụ kế toán thuế trên những hóa đơn/chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp. Công ty dịch vụ kế toán Trí Khuê sẽ tư vấn thêm các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để chủ doanh nghiệp cân nhắc và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.
  ·        Trách nhiệm: Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trên những sai sót về việc hạch toán, nộp trễ tờ khai. Số tiền phạt do nộp chậm tờ khai sẽ do Trí Khuê chi trả.